Utlysning Teatersjef

Teater Manu søker en teatersjef med høye kunstneriske ambisjoner som kan skape unike teateropplevelser på tegnspråk for tegnspråklige og ikke-tegnspråklige.

Utlysning Teatersjef

Om Teater Manu

Teater Manu er Norges profesjonelle tegnspråkteater, vedtatt opprettet av Stortinget i 2001, og stiftet av Norges Døveforbund i 2003 med tilskudd fra Kulturdepartementet. Mira Zuckermann var med å etablere teateret, hun går nå av med pensjon.

Gjennom snart 20 år har Teater Manu utviklet seg til å bli et statlig finansiert institusjonsteater med en årlig bevilgning på 17,6 millioner. Teatret holder til på Grünerløkka i Oslo.

Teater Manu er et turnerende teater med scenekunst av høy kvalitet som er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt.

Job vacancy in English and international sign language

See job vacancy

Om stillingen

Teatersjefen er den øverste lederen for Teater Manu med ansvar for planlegging og oppfølging av all kunstnerisk virksomhet, produksjon og samarbeid, innenfor de økonomiske rammene styret har fastlagt.

Stillingen har et åremål på 5 år med mulighet for forlengelse. Stillingen er ledig fra 1.1.2022 med repertoarplanlegging fra 1.1.2021, etter nærmere avtale.

Søknadsfrist: 30.10.2020

Teater Manu søker en teatersjef med høye kunstneriske ambisjoner, som kan skape unike teateropplevelser på tegnspråk for tegnspråklige og ikke-tegnspråklige.

Teater Manu søker en ambisiøs leder som evner å være nytenkende og som kan formidle scenekunst på tegnspråk til et bredt publikum.

Teatersjefen må være en samlende og inkluderende leder, og ha gode kommunikasjonsferdigheter på tegnspråk og skriftlig. Tegnspråk er arbeidsspråket på Teater Manu.

Erfaring med politisk og strategisk arbeid innen kunstfeltet er en fordel.

I tillegg til den kunstneriske virksomheten har Teater Manus strategi særlig fokus på økt synlighet, merkevarebygging og publikumsutvikling nasjonalt.

Vi ønsker at vår nye teatersjef skal:

 • Sørge for høyt kunstnerisk nivå på våre aktiviteter for alle aldersgrupper.
 • Være en viktig samfunnsaktør når det gjelder språk- og minoritetspolitikk.
 • Videreutvikle Teater Manu som en viktig arena og aktør for tegnspråklig kulturutvikling og kulturformidling.
 • Sikre et godt helårlig teatertilbud til barn og unge.
 • Ha god kjennskap til tegnspråkkultur nasjonalt og internasjonalt.

 

Lønn og øvrige vilkår etter avtale.

Send søknaden

Søknad sendes på e-post til emnet@teatermanu.no eller som post til

Teater Manu
v/ styreleder Emnet Kebreab
Schleppegrells gate 32
0556 Oslo

Spørsmål om stillingen

 • Styreleder Emnet Kebreab
  Telefon: +47 992 77 437
  SMS / taleanrop
 • Nestleder Thomas Blix
  Telefon: +47 995 27 155
  SMS / videoanrop