Jeg er Kolibri (2019)

av Maria Petronella Muri Nygren

Kan psykiske lidelser kureres med vilje?

En kvinne er innlagt på en institusjon. Teksten skildrer hennes møte med en annen syk, mannen hun elsker og klinisk personell. Det hele oppleves som en oppdagelse av at sykdommen kan være til hjelp i noen situasjoner, og ødelegge alt i en annen.

«Jeg er Kolibri» er en forestilling om en ung kvinnes kamp for å finne krefter nok til å overleve et liv hun en helst ikke vil leve. Forestillingen tar for seg en tilværelse hvor maktbalansen mellom virkelighet og vrangforestillinger er skeivt fordelt.

Hvordan elsker man noen som lever i en sånn virkelighet? Hvordan skal man hjelpe noen som ikke har overskudd til å ville ha hjelp? «Jeg er Kolibri» tar for seg temaer rundt alvorlige psykiske lidelser og dens påvirkningskraft på de menneskelige relasjonene.

Forestillingen 17. juni vil spilles med tegnspråktolk. Det er ingen reserverte seter.

Forestillingen er produsert av Akershus Teater og 3. Etasje produksjoner. Prosjektet er støttet av Fritt ord.

Praktisk informasjon

Forestillingen varer i ca 50 minutter

man 17. jun 2019 kl 18:00 Oslo Teater Manu
tir 18. jun 2019 kl 16:00 Oslo Teater Manu

Andre medvirkende

Regikonsulent:
Jon Tombre
Skuespillere:
Ola Magnus Gjermshus, Karoline Nysveen, Andreas Koschinski Kvisgaard og Maria Petronella Muri Nygren