Gå til innholdet
x

Ny profesjonsutdanning gir døve muligheter

Det Norske Teatret, Riksteatret, Hålogaland Teater og Teater Manu lanserer en ny profesjonsutdanning innenfor teaterverdenen.
Det gir døve mulighet til å få utdanning i regi og scenografi.

Bakgrunnen for den nye utdanningen er erfaringene fra Det Norske Teatrets skuespillerutdanning, Multinorske, og rapporten Mangfold ved Nationaltheatret fra Universitetet i Oslo. Rapporten viser at teaterkulturen i Norge har mange utfordringer når det gjelder kunnskap om mangfold. Det er for få personer fra minoritetsmiljøer som er utdannet regissører og scenografer.

Derfor ønsker de fire teatrene å sammen starte en utdanning for personer med mangfoldserfaringer. De henvender seg til personer fra ulike minoritetsmiljøer, som for eksempel døvemiljøet. Studentene skal tilbys opplæring innenfor regi og scenografi.

Teater Manus styreleder Emnet Kebreab er prosjektleder for utviklingen av utdanningen. Hun uttaler at når vi utdanner personer med minoritetserfaring, vil det øke mangfoldet i kulturverden, samtidig som det vil gi de ulike teaterinstitusjonene mulighet til å ansette regissører og scenografer fra minoritetsmiljøer med høy kvalitet og kompetanse.

Den nye profesjonsutdanningen starter forhåpentligvis høsten 2024, og vil ta opp fire studenter fra ulike minoriteter. Teater Manu vil fortløpende oppdatere informasjonen om utdanningen.

Fakta

  • Bakgrunnen for etablering av utdanningen er basert på et tidligere prosjekt som Det Norske Teatrets skuespillerutdanning «Det Multinorske», som i perioden 2012 til 2022 har utdannet tre skuespillere med innvandrerbakgrunn utenfor Europa. Og er omtalt av teatret for å «Spegle det moderne Noreg».
  • Den nye utdanningen, som man ønsker å starte høsten 2024, finansieres av Kulturdepartementet.
  • Du kan lese mer om det på linken – https://periskop.no/ferniss-av-mangfold/