Gå til innholdet
x

Ny teaterfestival i Oslo

Ny teaterfestival starter i dag i Oslo. Varer til og med 18. juni.

Jonas og kroppen

Hele 29 norske scenekunstinstitusjoner står bak HEDDADAGENE, og der de Heddanominerte velges ut av en samlet, uavhengig fagjury, presenterer festivalen et bredt utvalg forestillinger som de ulike institusjonene og kunstneriske lederne selv har plukket ut som sine foretrukne bidrag. Forestillingsprogrammet og Heddanominasjonene vil slik samlet sett gi et gi et godt bilde av det teatermangfoldet som fins i Norge i dag.

Teater Manu bidrar med produksjonen Jonas og kroppen. Som spilles til og med 17. juni, på Teater Manus egen scene.

50 forestillinger i hele Oslo

Publikum kan velge blant rundt 50 forestillinger i festivalperioden 9.-18. juni 2017, og 14 av disse er gjestespill fra teatrene rundt om i landet.To av disse er verdenspremierer: «Vinduer» av Veronica Salinas fra Det samiske nasjonalteatret Beaivvas og Hålogaland Teater og «Solveigs andre sang» av Malmfrid Hallum fra Teater Innlandet og NRK Radioteatret.

Heddadagene er et initiativ fra Heddakomiteen og Norsk teaterlederforum (NTLF). 29 av NTOs medlemsteatre står som arrangører av mønstringen og er økonomiske bidragsytere til Heddadagene 2017. Det overordnede, faglige ansvaret er lagt til en styringsgruppe bestående av teatersjefene ved Rogaland Teater, Det Norske Teatret, Trøndelag Teater og Nationaltheatret. Norsk teater- og orkesterforening er formell eier og har prosjektansvar for Heddadagene.

Fullt program finner du på www.heddadagene.no