Gå til innholdet
x

Slik jobber vi med utforming av vår nye teaterscene!

Det siste året har vi arbeidet hardt med oppussing av Teater Manu. Les om den nye scenen og hvordan vi har arbeidet for å legge tilrette for en teateropplevelse for døve.

Teater Manu holder til i Schleppergrellsgate 32, i Grünerløkkas hus på Dælenenga. Gården eies og driftes av Stiftelsen Kaare Berg. Behovet for oppgradering ble etterhvert prekært. I 2014 gav Kulturdepartementet tilsagn og bevilget penger til oppgradering og ombygning av teatersalen, inngangspartiet, foajé, publikumstoaletter og skuespillergarderober. Oppgradering av det elektriske anlegget, ventilasjonsanlegget, høyteknologisk utstyr i teatersal, (også som foredragssal) og foaje står øverst på prioriteringslisten. En forbedring av backstageområdet med bedre tilgjengelighet for døve skuespillere en annen viktig prioritering. Arbeidet starter i slutten av august 2016. I februar 2017 skal teatersalen tas i bruk, ferdigstillelse i april og åpning 22.april samtidig som Teater Manu feirer sine første 15 år.

 

Hva skal til for å optimalisere teatersalen til den mest høyteknologiske salen for døve?

Teater Manu har store ambisjoner for den nye teatersalen. I 2012 investerte Teater Manu i nytt teleskopamfi.  Dette fungerer godt og Teater Manu har ingen planer om å bytte ut amfiet.

Teatret vil investere i ny teknologi som vil øke opplevelsen for det døve publikummet. Vi ønsker også å være et teater for unge døve, da er ny teknologi viktig. Mange døve barn og unge får idag operert inn CI-implantat slik at de kan høre enkelte lyder, oppleve et lydbilde. For mange har musikk fått en annen betydning. Døve ungdom kan som andre følge med på plattformer for musikk. I kombinasjon med tegnspråk lages det musikkvideoer der lyd, musikk og vibrasjoner også blir en del av deres univers.

Teater Manu fikk i mai 2016 innvilget NOK 580 000.- fra Sparebankstiftelsen DnB til nye transducere. Vibrasjonssystem i hvert enkelt stolsete, en intens opplevelse av lyd. I tillegg til nye dimmere, cue-systemer og spesialdesignet intercom som teatret selv investerer i, ønsker teatret å innstallere LED-lystepper på gulvet i inngangspartiet med lysteksting som angir veien til toaletter, utganger og til nødutganger.

Et cue-system , et kamera som monteres i salen og som filmer scenen (ikke publikum) slik at skuespillerne kan følge med på det som skjer på scenen. Monitorer monteres i garderoben, backcstage, på teknikerrom og på kontorene. Det er  viktig med et blue system som gir visuell veiledning til skuespillere om hvor de skal gå, og samtidig gir svakt opplyst bakscene, som publikum ikke kan se. Et slikt system er også en sikkerhetsinvestering da det gir skuespillerne, teknikerne og tegnspråktolkene en mulighet til å kommunisere med hverandre.

Det er et mål at teatersalen skal bli en foregangsinstitusjon for døve, mer et kulturhus med aktiviteter utover det å spille teater. Det vil bli et tilbud til alle målgrupper.

 

Velkommen til nytt teaterhus og gode opplevelser i Teater Manu fra 2017.