Gå til innholdet
x

Søkerliste til kommunikasjon- og markedsansvarlig vikariat

Informasjon om søkerlisten til vikarstillingen på Teater Manu i rollen markeds- og kommunikasjonsansvarlig, samt hvem som ble engasjert frem til 31. desember 2021.

Teater Manu mottok i januar fire søknader til vikarstillingen kommunikasjons- og markedsansvarlig, med engasjement til 31. desesmber 2021. Vi ser positivt på at alle søkere enten var CODA, eller hadde nære familiemedlemmer som er døve, og at alle har vokst opp i tegnspråklige hjem. Etter søknadsfristens utløp spurte en døv person om det fremdeles var mulig å sende søknad. Svaret var ja, men vi mottok til slutt ikke en søknad fra vedkommende.

 

Engasjementet ble utlyst på hjemmesidene til Teater Manu, Norges Døveforbund og Scenekunst.no, og på deres sosiale medier. Med søkernes godkjennelse, går vi nå offentlig ut med søkerlisten.

 

Rebekka Kvalsund

Rebekka Zuckermann Kristiansen

Ane Trondsen

Daniel Asprusten

 

Teatersjef Mira Zuckermann var inhabil og deltok ikke i prosessen med utvelgelse av søkerne til engasjementstillingen.

 

Rebekka Zuckermann Kristiansen fikk engasjementstillingen og begynte 8. februar. En nærmere presentasjon av henne kommer innen kort tid.