Gå til innholdet
x

Teater Manu får 2 millioner ekstra i 2024.

Teater Manu har i flere år søkt om økte økonomiske ressurser for å kunne produsere flere teaterforestillinger og prosjekter på norsk tegnspråk. De siste to årene har teatret særlig satset på teatertilbud for og med tegnspråklige barn og unge i Norge. Teater Manus teatersjef Janne Langaas har hatt flere møter med stortingspolitikere fra ulike partier. SV og Kathy Lie tok oss på ordet og løftet teatret i sitt alternative budsjett. Nå er budsjettforhandlingene avsluttet, og Teater Manu kan feire.

Teatersjef Janne Langaas og prosjektleder Megan Matovich-Noddeland har vært til flere møter på Stortinget

Teater Manu har i flere år søkt om økte økonomiske ressurser for å kunne produsere flere teaterforestillinger og prosjekter på norsk tegnspråk. De siste to årene har teatret særlig satset på teatertilbud for og med tegnspråklige barn og unge i Norge. Teater Manus teatersjef Janne Langaas har hatt flere møter med stortingspolitikere fra ulike partier. SV og Kathy Lie tok oss på ordet og løftet teatret i sitt alternative budsjett. Nå er budsjettforhandlingene avsluttet, og Teater Manu kan feire.

 

Flere forestillinger

«Takk til SV og regjeringspartiene!» er det første Janne Langaas sier når hun får den gledelige nyheten om at Teater Manu får to millioner ekstra i 2024.

Teater Manu har i mange år kun hatt økonomisk mulighet til å produsere 2-3 teaterforestillinger på norsk tegnspråk. Men det er behov for og ønske om flere kulturtilbud og økt tilgjengelighet for døve og tegnspråkbrukere, og dette har Teater Manu snakket mye om i møter med stortingspolitikerne. Teatret ville ikke kunne øke tilbudet til tegnspråksamfunnet hvis ikke politikerne ville gi oss bedre rammer.

Det var møtet med SV sin stortingspolitiker Kathy Lie som ga det største resultatet. SV besluttet å inkludere Teater Manus ønske i sitt budsjettforslag, og tok med seg forslaget til forhandlingene på Stortinget.

I helgen har SV og regjeringspartiene blitt enige om at Teater Manu får to millioner ekstra i 2024. Det betyr at døve, hørselshemmede og tegnspråklige i Norge kan forvente flere kulturtilbud fra Teater Manu i 2024.

 

Nasjonalt teater

Teater Manu er den eneste profesjonelle kunstinstitusjonen for Norges 20 – 25.000 tegnspråkbrukere. Vi ønsker å være et tilbud til dem alle, uansett hvor de bor. De store forestillingene våre spilles først og fremst i de større byene, men vi vil nå bredere ut og satser i tillegg på å lage flere små prosjekter som kan besøke mindre steder. Vi vil i årene som kommer øke tilbudet vårt særlig til barn og unge, men også til eldre. To millioner ekstra er et stort steg i riktig retning for å skape et godt kulturtilbud til det tegnspråklige samfunnet.

Janne Langaas avslutter med å si at «På vegne av Teater Manu er jeg umåtelig stolt over at den innsatsen alle på teatret har gjort det siste året for å vise viktigheten av et aktivt teater for den tegnspråklige befolkningen. Dette har politikerne sett og anerkjent. Takk til SV spesielt, men også SP og Ap, for å ha gått i bresjen for teatret, og på den måten anerkjent behovet for kunst og kultur på tegnspråk.»

 

Teatersjefen Janne kan kontaktes på e-post: janne@teatermanu.no
For presse og ytterligere nyheter kan kommunikasjonsrådgiver kontaktes på: tomas@teatermanu.no