Gå til innholdet
x

Teater Manu får ny styreleder

Etter fem år med Emnet Kebreab som styreleder for Teater Manu, har Emnet informert Kulturdepartementet om at hun ønsker å fratre som styreleder. Også styremedlem Rune Opdahl avslutter sitt arbeid for teatret. Et kjent ansikt trer inn som ny styreleder.

Som kjent oppnevner Kulturdepartementet 2 av 5 styremedlemmer. De øvrige 3 oppnevnes av Norges døveforbund. I denne omgang er det departementets representanter som skiftes ut.

Kjent ansikt

Det blir et ikke ukjent ansikt som nå trer inn som styreleder for Teater Manu. Finn Arild Thordarson er kjent fra fra Supervisuell, som har hatt flere samarbeid med Teater Manu.

Finn Arild sier at «jeg kjenner Teater Manu godt gjennom mange års samarbeid, og ser frem til å bli med på reisen videre som styreleder.»

Helle Dorthea Gjetrang overtar som styremedlem etter Rune Opdahl.

Både Finn Arild og Helle har erfaring med styrearbeid, og viser til at Teater Manu er en viktig aktør som bidrar til å gjøre tegnspråk og tegnspråklige til en naturlig del av norsk kulturliv, og har bygget seg et godt renommé både i Norge og i utlandet.

Finn Arild avslutter med å si «Vår oppgave i styret er å gjøre vårt beste for at Teater Manu fortsetter å vokse og utvikle seg til å bli verdens beste tegnspråkteater!»

Takker for tiden på Teater Manu

Emnet Kebreab uttrykker takknemlighet for tiden som styreleder og avslutter med å si «Janne Langaas (teatersjef), Mari Hjeltmveit (administrativ leder) og Teater Manus ansatte har vist en imponerende kreativitet gjennom økt aktivitet, flere samarbeid og sterk innflytelse på den politiske ledelsen. Dette er synlig.»

De øvrige styremedlemmene viderefører sitt engasjement i styret.

For flere nyheter kan du gå inn på nettsiden og abonnere på nyhetsbrevet og lese nyheter på nettsiden – www.teatermanu.no