Vedtekter, strategi og styre

Stiftelsesvedtekter for Teater Manu

På Stiftelsestilsynets hjemmeside, kan du lese Teater Manus vedtekter. Revidert i 2008.

Strategiplan 2015 - 2018

#1 Scenekunst

Teater Manu skal gjennom egenproduksjon, samarbeidsproduksjoner, og gjestespill utvikle teatrets egenart, kunstneriske kvalitet og repertoar. Teater Manu skal rekruttere tydelige og sterke kunstnere og være pådriver for utvikling av tegnspråklige scenekunstnere og talenter.

 

#2 Tegnspråk

Teater Manu skal styrke og utvikle norsk tegnspråk som scenespråk. Teatret skal bygge scenespråklig kompetanse, også gjennom internasjonale samproduksjoner og gjestespill. Teater Manu skal bidra til å sette tegnspråk og døves kultur på dagsorden, også internasjonalt.

#3 Profilering

Teater Manu skal nå et større publikum gjennom gode og aktuelle forestillinger på tegnspråk og med varierte teateruttrykk. Teater Manu skal være den ledende kulturarenaen for døve i Norge, og i økende grad tiltrekke et hørende og et hørselshemmet publikum, ved å være et kunstnerisk alternativ i det allmenne teaterlandskapet. Internasjonalt skal vi være synlige for nye døve publikumsgrupper.

 

#4 Organisasjon

Teater Manu skal være en attraktiv tegnspråklig kulturarbeidsplass. Teatret skal videreutvikle scenen i Oslo i egnede lokaler og videreføre turnevirksomheten. Planarbeidet, økonomi- og prosjektstyringen skal sikre at Teater Manu gir publikum mest og best mulig teater innenfor de gitte økonomiske rammene. God dokumentasjon skal sikre teatrets kulturarv.

 

#5 Nettverk

Teater Manu skal styrke sitt gode kunstneriske omdømme både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt skal Teater Manu bygge gode relasjoner til andre teatre, lokale døveforeninger, kulturhus og kulturnettverk. Internasjonalt skal Teater Manu videreutvikle sine nettverk med vekt på å styrke kunstnerisk og språkpolitisk arbeid.

- Teater Manus styre -

Styreleder

EMNET KEBREAB
Oppnevnt av Kulturdepartementet
E-post: emnet@teatermanu.no

 

Nestleder

THOMAS BLIX
Oppnevnt av Norges Døveforbund
E-post: thoblix@gmail.com

Styremedlem

HILDE GJERMUNDRØD
Oppnevnt av Norges Døveforbund

Styremedlem

DEBBIE Z. RENNIE
Oppnevnt av Norges Døveforbund

Styremedlem

RUNE OPDAHL
Oppnevnt av Kulturdepartementet

 

Varamedlem

TOM HARALD ISAKKA-DAHL
Oppnevnt av Norges Døveforbund

Varamedlem

KATINKA RYDIN BERGE
Oppnevnt av Kulturdepartementet