Vedtekter, strategi og styre

Strategiplan 2019 - 2022

#1 Scenekunst

Teater Manu skal gjennom egenproduksjon, samarbeidsproduksjoner og gjestespill utvikle teatrets egenart, kunstneriske kvalitet og repertoar. Teater Manu skal engasjere profesjonelle kunstnere og være pådriver for utvikling av tegnspråklige scenekunstnere og talenter.

 

#4 Organisasjon

Teater Manu skal være en attraktiv, utviklende og tegnspråklig arbeidsplass. Teatret skal videreutvikle scenen og turnévirksomheten. Planarbeidet, økonomi-og prosjektstyringen skal sikre at Teater Manu gir publikum mest og best mulig teater innenfor de gitte økonomiske rammene. God dokumentasjon skal sikre teatrets kulturarv.

#2 Tegnspråk

Teater Manu skal styrke og utvikle norsk tegnspråk som scenespråk. Teatret skal bygge scenespråklig kompetanse. Teater Manu skal bidra til å sette tegnspråk og døves kultur på dagsorden, gjennom nasjonale og internasjonale samproduksjoner og gjestespill.

 

#5 Nettverk

Teater Manu skal kontinuerlig jobbe med sitt kunstneriske omdømme, nettverk og språkpolitiske arbeid.

#3 Profilering

Teater Manu skal nå et publikum med forestillinger på tegnspråk. Teater Manu skal være en ledende tegnspråklig kulturarena, også innenfor teknologi, og være et kunstnerisk alternativ i det allmenne teaterlandskapet. Internasjonalt skal vi være synlige for nye publikumsgrupper.

- Teater Manus styre -

Styreleder

EMNET KEBREAB
Oppnevnt av Kulturdepartementet
E-post: emnet@teatermanu.no

 

Nestleder

THOMAS BLIX
Oppnevnt av Norges Døveforbund
E-post: thoblix@gmail.com

Styremedlem

HILDE GJERMUNDRØD
Oppnevnt av Norges Døveforbund

Styremedlem

DEBBIE Z. RENNIE
Oppnevnt av Norges Døveforbund

Styremedlem

RUNE OPDAHL
Oppnevnt av Kulturdepartementet

 

Varamedlem

TOM HARALD ISAKKA-DAHL
Oppnevnt av Norges Døveforbund

Varamedlem

KATINKA RYDIN BERGE
Oppnevnt av Kulturdepartementet