Gå til innholdet
x

Vedtekter, strategi og styre

Strategiplan 2022 - 2025

FORMÅL
Teater Manu skal være et profesjonelt teater som skal spille på tegnspråk for barn, ungdom og voksne.
Forestillingene skal formidles fra scene og gjennom turnévirksomhet.

MÅL
Teater Manu skal være et nasjonalt tegnspråklig teater og en kulturell møteplass.

#1 Scenekunst

Å presentere scenekunst av høy kvalitet med tegnspråk som særpreg.

 

#4 Organisasjon

Å være en attraktiv tegnspråklig arbeidsplass og en arena for kompetansebygging og talentutvikling.

#2 Tegnspråk

Å videreutvikle tegnspråket som scenespråk og styrke og aktualisere tegnspråkets posisjon i samfunnet.

 

#3 Publikum

Å være det kulturelle førstevalget for vårt kjernepublikum og relevante for det øvrige publikummet.

- Teater Manus styre -

Styreleder

FINN ARILD THORDARSON
Oppnevnt av Kulturdepartementet
E-post: finn.arild@supervisuell.no

 

Nestleder

SONJA MYHRE HOLTEN
Oppnevnt av Norges Døveforbund
E-post: sonjamyhreholten@gmail.com

Styremedlem

MIA MODIG
Oppnevnt av Norges Døveforbund

Styremedlem

HELLE DORTHEA GJETRANG
Oppnevnt av Kulturdepartemente

Styremedlem

TOM HARALD ISAKKA-DAHL
Oppnevnt av Norges Døveforbund

 

 

Varamedlem

BERGE-ANDREAS JENVIN-STEINVÅG
Oppnevnt av Norges Døveforbund

Varamedlem

KATINKA RYDIN BERGE
Oppnevnt av Kulturdepartementet