Strømming

Dikt og kloke ord

I et samarbeidsprosjekt mellom Teater Manu og Supervisuell med støtte fra tegn.tv har vi oversatt tre klassiske norske dikt til norsk tegnspråk – av Inger Hagerup, Olav H. Hauge og Hans Børli. I tillegg har vi laget tre reflekterende tekster på tegnspråk – som vi har kalt “Kloke ord” – inspirert av ulike filosofiske tekster. Fremført på tegnspråk av Mira Zuckermann med norsk tekst og stemme ved Kjersti Fjeldstad.

Det hemmelige under

Dikt av Inger Hagerup (1905-1985).

Det er den draumen

Dikt av Olav Håkonson Hauge (1908-1994).

Ett er nødvendig

Dikt av Hans Børli (1918-1989).

Kloke ord: Orden og kaos

Reflekterende tekst basert på ulike filosofiske kilder.

Kloke ord: "Vender stadig tilbake"

Reflekterende tekst basert på ulike filosofiske kilder.

Kloke ord: "Først når du viser"

Reflekterende tekst basert på ulike filosofiske kilder.